สายมูทั้งหลายไม่ควรพลาด บูชาท้าวมหาพรหม สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวไทย

ท้าวมหาพรหม

ศาลท้าวมหาพรหม เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู ได้มีการก่อสร้างและตั้งขึ้นที่หน้าโรงแรม แกรนด์ไฮแอทเอราวัณ บริเวณสี่แยกราชประสงค์ ตั้งแต่ปี 2494 เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ชาวไทยได้กราบไหว้สักการะ ปัจจุบันมีผู้คนจำนวนมากทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เดินทางไปกราบไหว้ขอพร ให้ท่านคุ้มครองปกปักรักษา เป็นจำนวนมาก วันนี้ ซอกแซก.com จะพาทุกท่านไปรู้ประวัติ และทำความรู้จักกับท้าวมหาพรหม สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวไทย จะมีประวัติและมีข้อมูลที่น่าสนใจเพียงใดนั้นไปดูกันได้เลย

สักการะ ท้าวมหาพรหม ชีวิตจะรุ่งเรือง ปลอดภัย

ท้าวมหาพรหม

ศาลท้าวมหาพรหมเอราวัณ เป็นสารที่ถูกสร้างขึ้นในปี 2494 โดยมีการสร้างขึ้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาได้มากราบไหว้สักการะ สาเหตุที่ต้องตั้งศาลมหาพรหมขึ้นมานั้นเนื่องมาจาก ทางบริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว ได้มีการจัดตั้งโรงแรมขึ้นมาและเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ มากมาย จนได้มีการเชิญโหรชื่อดังมาเพื่อที่จะหาฤกษ์เปิดโรงแรม และได้มีการทักท้วงว่า ก่อนการสร้างโรงแรมขึ้นมานั้น ไม่ได้มีการบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งทางด้านโหรได้แนะนำให้สร้างศาลนี้ขึ้นมา ก่อนที่จะสร้างโรงแรมแล้วเสร็จ จึงเป็นที่มาของการตั้งศาลขึ้นมา บริเวณหน้าโรงแรม แกรนด์ไฮแอทเอราวัณ 

ลักษณะของท้าวมหาพรหมนั้น จะมี 4 เศียร ซึ่งปัจจุบันอยู่ในความดูแลของมูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ มีผู้คนจำนวนมากมายแวะเวียนมากราบไหว้สักการะเพื่อขอพร โดยมีความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์ฮินดูว่า พระพรหมจะเป็นผู้ลิขิตชะตาชีวิต ผู้ที่มาขอพรและประสบความสำเร็จ ก็จะกลับมาแก้บน ไม่ว่าจะเป็นการรำบวงสรวง ถวายดอกไม้ธูปเทียน ผลไม้ อาหารหวาน ที่ได้บนบานเอาไว้ ณ ที่บริเวณแห่งนี้ โดยผู้ที่มากราบไหว้สักการะต้องไหว้ให้ครบทั้ง 4 ด้าน โดยมีเครื่องบูชาไม่ว่าจะเป็น ดอกไม้ ดอกมะลิ ดอกบัว ดอกดาวเรือง ดอกโมก ธูป อาหารหวาน ผลไม้ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกล้วย สาลี่ ชมพู่ มะพร้าว บางท่านอาจนำธัญพืชชนิดต่าง ๆ มากราบสักการะ ซึ่งการกราบไหว้ท้าวมหาพรหมนั้น ท่านต้องท่องบทสวดมนต์ก่อนที่จะไหว้ทุกครั้ง 

ท้าวมหาพรหม

ท้าวมหาพรหม เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวไทย

ท้าวมหาพรหม

ท้าวมหาพรหม เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวไทย ตั้งอยู่บริเวณแยกราชประสงค์ เป็นสถานที่ที่เป็นศูนย์กลางทางจิตใจของผู้คนจำนวนมาก หลายท่านที่ผ่านไปผ่านมา มักจะเดินทางไปกราบไหว้เพื่อขอพร ให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ หรือแม้กระทั่งการขอโชคลาภเงินทอง และการบนบานศาลกล่าว เพื่อขอให้ตนเองประสบความสำเร็จ ซึ่งก็ได้ผลเกือบทุกราย หากใครสนใจหรือผ่านไปแถวนั้นสามารถเดินทางไปกราบสักการะองค์มหาพรหมได้ทุกเมื่อ

ท้าวมหาพรหม