เยรูซาเลม เมืองศักดิ์สิทธิ์ของ 3 ศาสนา

เยรูซาเลม

เยรูซาเลมตั้งอยู่ในประเทศอิสราเอล ได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกโดยยูเนสโกชื่อว่า “นครเก่าเยรูซาเลมและกำแพงนคร” เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่อปี ค.ศ.1981 เยรูซาเลมมีประวัติศาสตร์ที่ซับซ้อนมาก เป็นเมืองเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีความสำคัญเกี่ยวข้องถึง 3 ศาสนา ได้แก่ ศาสนายูดาห์ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม เมืองแห่งนี้เคยถูกทำลายย่อยยับไปอย่างน้อย 2 ครั้ง ถูกปิดล้อม 23 ครั้ง ถูกโจมตี 52 ครั้ง และถูกยึดคืนถึง 44 ครั้ง ถือว่ายูเรซาเลมเป็นสนามรบที่ดุเดือดเป็นอย่างมาก เยรูซาเลมถูกก่อสร้างขึ้นช่วงศตวรรษที่ 9 ก่อนคริสตกาล เป็นศูนย์กลางปกครองของศาสนายูดาห์ มีเหตุการณ์สำคัญอันเป็นบ่อเกิดทั้งสันติภาพและความขัดแย้งในแต่ละยุคสมัย และวันนี้ ซอกแซก.com จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับเมืองเก่าแก่แห่งนี้

ในคัมภีร์ไบเบิลระบุว่า กษัตริย์ดาวิดได้พิชิตเยรูซาเลม แล้วสถาปนาเยรูซาเลมเป็นเมืองหลวง ต่อมาพระโอรสของกษัตริย์ดาวิด กษัตริย์ซาโลมอนได้สร้างวิหารแรกขึ้นที่เมืองนี้ เป็นศูนย์รวมของชาวยิว หลังจากนั้นชาวบาบิโลเนียได้ทำการยึดเยรูซาเลมและทำลายพระวิหาร ในช่วง 538 ปีก่อนคริสตกาล ชาวยิวได้กลับมาเยรูซาเลมและสร้างพระวิหารใหม่ หลังจากนั้นต่อ ๆ มาเยรูซาเลมก็ถูกยึดและทำลายมาเรื่อย ๆ จนเฮโรดแต่งตั้งกษัตริย์ชาวยิว และสร้างพระวิหารกับกำแพงขึ้นมาใหม่อีกครั้ง และเกิดเหตุการณ์อื่น ๆ อีกมากมาย ทำให้ที่นี่เป็นศูนย์รวมของความเชื่อถึง 3 ศาสนาด้วยกัน 

จิตวิญญาณของแต่ละ 3 ศาสนา ชาวยิวเชื่อว่า พระผู้ทรงเป็นเจ้าประทานชาติพันธุ์ของตน ชาวคริสเตียนเชื่อว่าพื้นที่ตรงนี้คือสถานที่ตรึงไม้กางเขนของพระเยซู และชาวมุสลิมเชื่อว่า พื้นที่แห่งนี้เป็นเมืองที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งของศาสนาอิสลาม ทำให้ความเชื่อของทั้ง 3 ศาสนารวมกันอยู่ในเมืองเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ ทำให้ที่นี่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมที่แตกต่างกันมากที่สุดของโลก

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของ 3 ศาสนาในเยรูซาเลม

1. มัสยิดอัลอักซอ

มัสยิดอัลอักซอเป็นมัสยิดแห่งที่ 3 ที่ถูกสถาปนาขึ้นในโลก เป็นลำดับที่ 3  ของการซิยาเราะฮ์และผลบุญของการละหมาด และเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญกับชาวมุสลิมทั่วโลกเป็นอย่างมาก

เยรูซาเลม

2. กำแพงร้องไห้

กำแพงแห่งนี้มีอายุกว่า 2,000 ปี สร้างด้วยก้อนหินขนาดใหญ่ เป็นสถานที่ทำสงครามเพื่อแย่งชิงดินแดนความศักดิ์สิทธิ์ระหว่างชาวมุสลิมและชาวคริสเตียน ทุกวันศุกร์ชาวยิวจะมาร้องที่กำแพง เพื่อรำลึกถึงบรรพบุรุษ

เยรูซาเลม

3. โบสถ์พระคูหาศักดิ์สิทธิ์

เป็นโบสถ์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากที่สุดของชาวคริสเตียน ถูกสร้างขึ้นเป็นสถานที่ที่ 2 ที่ถือว่าเป็นศูนย์รวมความศรัทธาของชาวคริสเตรียน ทั้งเป็นสถานที่ที่พระเยซูถูกตรึงไม้กางเขน ที่พระองค์ถูกฝัง และฟื้นคืนชีพ

เยรูซาเลม

ปัจจุบันเมืองเยรูซาเลมศูนย์กลางของ 3 ศาสนาขนาดใหญ่ของโลก ตกเป็นที่น่าสนใจของโลกอีกครั้ง จากเกิดความขัดแย้งที่ยาวนานระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์เป็น 2 ชาติที่มีปมขัดแย้งมากที่สุดในโลก เพราะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการเมือง ประวัติศาสตร์ และศาสนา ชาวอิสราเอลมองว่าทั้งหมดเป็นเมืองหลวงแบ่งแยกไม่ได้ แต่ชาวปาเลสไตน์ต้องการพื้นที่ทางตะวันออกเป็นเมืองหลวง โดยใจกลางเมืองเป็นเนินเขาที่รู้จักกันในชื่อว่าเนินพระวิหาร ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อายุกว่าพันปีของทั้ง 3 ศาสนา จึงเป็นเมืองที่มีความวุ่นวายและดุเดือดมาหลายยุคสมัย แต่อย่างไรก็ตามยังคงเป็นเมืองที่ศักดิ์สิทธิ์ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และเป็นศูนย์รวมความเชื่อของ 3 ศาสนา