วัดสวนดอก วัดเก่าแก่แห่งเมืองเชียงใหม่ ดีต่อใจสายมู เด่นเรื่องขอพรความรัก

วัดสวนดอก

เชียงใหม่ แหล่งรวมความงดงามทางธรรมชาติและวัฒนธรรม รวมถึงวัดวาอารามที่สวยโดดเด่น วัดสวนดอก เป็นหนึ่งในที่เที่ยวเชียงใหม่ที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมสมัยโบราณ ทั้งยังเป็นอีกหนึ่งที่พึ่งทางใจของชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวที่แวะเวียนกันมา บวกกับชื่อเสียงโด่งดังในด้านการขอพรเรื่องความรัก ที่ส่วนใหญ่ว่ากันว่าเมื่อขอแล้วจะได้รับพรสมหวังดังปรารถนา หรือจะกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเสริมสิริมงคลก็ดีต่อใจเหล่าสายมู 

วันนี้เราจึงจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับวัดสวนดอกแบบเจาะลึกถึงรายละเอียดให้มากขึ้น ใครอยากเก็บข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวไว้สำหรับทริปเชียงใหม่ที่กำลังจะมาถึง ตาม ซอกแซก.com ไปเตรียมความพร้อมด้วยกันได้เลย

ติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่นี่

พาส่องประวัติความเป็นมาของวัดสวนดอก กับเรื่องราวของวัดสวยที่หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อน

วัดสวนดอก

วัดสวนดอก มีชื่อที่เรียกกันอย่างคุ้นหูอีกชื่อหนึ่งว่า “วัดบุปผาราม” ตั้งอยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่ โดยห่างจากประตูสวนดอกไปประมาณ 1 กิโลเมตรเท่านั้น ในอดีตนั้นพื้นที่บริเวณนี้เคยเป็นสวนดอกไม้ของเจ้านายฝ่ายเหนือในราชวงศ์เม็งรายมาก่อน โดยมีจุดเริ่มต้นจากการที่ พระเจ้ากือนา กษัตริย์องค์ที่ 6 แห่งราชวงศ์เม็งรายทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง “พระอารามหลวง” ในปี พ.ศ.1914 เพื่อใช้เป็นสถานที่จำพรรษาของพระมหาเถระสุมน หรือผู้ประดิษฐานพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์แห่งดินแดนล้านนา รวมถึงสร้างองค์พระเจดีย์เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ 1 ใน 2 องค์ ที่พระสุมนเถระอัญเชิญมาจากสุโขทัย จึงทำให้วัดแห่งนี้กลายเป็นวัดโบราณที่มีความสำคัญกับเมืองเชียงใหม่มากในสมัยนั้น

และแน่นอนว่าในสมัยนั้นเป็นยุคที่วัดสวนดอกก็เจริญรุ่งเรืองมากเช่นกัน แต่หลังจากสิ้นราชวงศ์มังราย เกิดเหตุการณ์บ้านเมืองโกลาหลวุ่นวายเนื่องจากเมืองเชียงใหม่ตกไปอยู่ในอำนาจของพม่า และในที่สุดวัดแห่งนี้ก็กลายเป็นวัดร้างไป เวลาล่วงเลยมาจนถึงสมัยพระเจ้ากาวิละแห่งราชวงศ์ทิพย์จักร วัดร้างก็ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่อีกครั้ง ทั้งยังมีการทำนุบำรุงโดยฝีมือของเจ้านายฝ่ายเหนือและประชาชนเชียงใหม่ตลอดมา

วัดสวนดอก

หลังจากนั้น วัดแห่งนี้ก็ได้รับการบูรณะครั้งสำคัญถึง 2 ครั้ง ซึ่งครั้งแรกเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2450 สมัยที่พระราชชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นามว่า “เจ้าดารารัศมี” ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญรวบรวมพระอัฐิของเจ้านครเชียงใหม่และพระประยูรญาติมาประดิษฐานรวมกัน เมื่อเวลาผ่านไปอีก 25 ปี จึงได้เกิดการบูรณะครั้งใหญ่อีกครั้ง โดยครั้งนี้เป็นการบูรณปฏิสังขรณ์องค์พระวิหารโดยครูบาศรีวิชัย ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็น “นักบุญแห่งล้านนา” นั่นเอง

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญวัดสวนดอก จุดเด่นน่าสนใจที่สายบุญไม่ควรพลาด มัดรวมมาให้ครบ!

วัดสวนดอก
  • พระเจดีย์ใหญ่ทรงลังกา : พระเจดีย์ขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นพร้อมวัดสวนดอกในปี พ.ศ. 1914 ในรัชกาลของพระเจ้ากือนา กษัตริย์องค์ที่ 6 สำหรับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่พระมหาเถระสุมนได้อัญเชิญมาจากสุโขทัยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 1912 มีความสูง 24 วา สวยงามตามแบบศิลปะลังกาวงศ์ที่ผสมกับความวิจิตรของล้านนาได้อย่างลงตัว โดยพระเจดีย์ที่สร้างขึ้นแทนเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์แบบสุโขทัยที่ปรักหักพังลง
วัดสวนดอก
  • พระเจ้าเก้าตื้อ : พระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่ สร้างโดยฝีมือช่างล้านนาและสุโขทัยตามศิลปะแบบเชียงแสนสิงห์สอง ใช้โลหะหนัก 9 โกฏิตำลึง ซึ่งมีขนาดหน้าตักกว้าง 2.90 เมตร และสูง 3.87 เมตร หล่อด้วยทองสำริด สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2047 หรือในสมัยในสมัยพระเมืองแก้ว เพื่อเป็นพระองค์ประธานประดิษฐานในวิหารวัดพระสิงห์ แต่หล่อไม่สำเร็จ ด้วยสาเหตุจากน้ำหนักที่มากเกินไปจนไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ จึงได้ทำการถวายเรือนหลวงของพระองค์เป็นพระวิหาร และพระราชทานชื่อว่า “วัดเก้าตื้อ” มาพร้อมกับตำนานที่เล่าขานกันมาว่า หากใครมาอธิษฐานขอบุตรหรือขอพรต่าง ๆ ก็มักจะสมหวัง
วัดสวนดอก
  • พระพุทธปฏิมาค่าคิง : พระประธานในพระวิหารหลวงปางสมาธิ หน้าตักกว้าง 2 เมตร และสูง 2.5 เมตร สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ากือนาเช่นเดียวกัน โดยถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ.1916 ด้วยทองสำริด
  • กู่ครูบาเจ้าศรีวิชัย : เป็นที่บรรจุอัฐิของนักบุญแห่งล้านนา หรือครูบาเจ้าศรีวิชัย เพื่อเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงคราวที่ครูบาศรีวิชัยได้ทำการบูรณปฏิสังขรณ์วัดแห่งนี้ เมื่อ พ.ศ. 2474-2475 และสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2490 ให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะบูชา
  • ธรรมาสน์เทศนาแบบล้านนา : ถูกสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2474 พร้อมกับซุ้มประตูวัดแบบล้านนาขนาดใหญ่อีก 3 ซุ้ม

ชวนไปทำความรู้จักกับประเพณีประจำปีของวัดสวนดอก มีอะไรให้เข้าร่วมบ้าง? 

วัดสวนดอก

นอกจากปูชนียสถานและปูชนียวัตถุที่สวยงามเก่าแก่แล้ว วัดสวนดอกยังมีประเพณีประจำปีที่จัดขึ้นเป็นประจำด้วยนั่นก็คือ “ประเพณีทำบุญสลากภัต” ซึ่งตรงกับวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 11 และประเพณีตั้งธรรมหลวง ที่จะมีการจัดงานฟังเทศน์มหาชาติช่วงหลังออกพรรษาของทุกปี ตลอดจนประเพณีทำบุญสรงน้ำพระบรมธาตุในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ใครที่มีโอกาสได้ไปเยือนแหล่งท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่ในช่วงที่ตรงกับประเพณีใด ก็สามารถแวะเวียนกันไปเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้ได้

วัดสวนดอก

ข้อมูลเพิ่มเติม

พิกัดที่ตั้ง : 139 ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

พิกัด GPS : https://goo.gl/maps/GjpYzux9ZzVJpAYNA

วัน-เวลา เปิดบริการ : ทุกวัน 06.00-17.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ : 053-278-304

Facebook : วัดสวนดอก